Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/162

A lap nincsen korrektúrázva


X. FEJEZET.

___

Ne játszál a tüzzel.


Azonban a kis Tivadar megjelenése, s különösen Jávor utóbbi nagy utja s legyező Bakatori története után, kissé borongni kezde Jávor házánál a nős horizon. Nem ugyan, mintha megingott volna Katinka hű szerelme, vagy azon nőink modorjában, kiknek lakodalmi köntöseik gallérjához csak könnyedén férczelve állt a női hűség, ohajtott alkalmat talált volna férje félrelépésében, igazságos boszuból, tromfot tromffal adni vissza; oh nem! sőt inkább a féltésnek nyugtalan férge, a csalatásnak és vesztésnek keserü fájdalma, még némi felzajlással élénkiték szerelmét; melly most már nem boldogitá őt többé –