Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/149

A lap nincsen korrektúrázva


IX. FEJEZET.

___

Martial számolása.

Szetényi Ignácz, két testvérével, Tivadarral a borkereskedővel, és Vinczével, ki Pestről, évek előtt ifjui csiny miatt tünt el, budai nyomdásznak, Károlynak vala fia. Atyjáról csak igen mérsékelt vagyont örökölt; mert az ő korában, a magyar nyomtatás mestersége, inkább csak a szérükön mene végbe; a ponyvaliteraturák pedig nem sokat nyujtottak damaszk asztalabroszra valót. De annál dúsabb örökös lőn Ignácz, Tivadar bátyja után, kinek ugyan Vincze, a legfiatalabb testvér, vala szeme fénye és végrendeletében is kinevezett átalános örököse; de annak Pestről eltünte után, Ignácz a végrehajtó előtt tanukkal bi-