Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/139

A lap nincsen korrektúrázva


VIII. FEJEZET.

___

Martial gróf.

Martial gróf, atyjának és hajadon nővérének haláluk után, összeszedvén a családi vagyon izékeit, Kakasdhoz egy órányira fekvő kutasi jószágára vonult ki Pestről, s az év nyájasabb három szakát itt, a telet pedig Bekeváratt, a megye székvárosában töltötte, hol alig nehányad magával képezte a noblesse-t, haute volèet, crémet. Keresett és utánzott originál vala Martial, a megye sőt megyék ifjainál; mert a csinos külsejü, mindig az utolsó divatu öltözetben, s Pest első szabója remekeiben, s mint élő parfumerie jelent meg a társaságokban, s azokban a tónadó szerepet ritkán engedé másnak. Ő nem volt lángész s