Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/127

A lap nincsen korrektúrázva


VII. FEJEZET.

___

Ambrus rosz fát tesz a tűzre.

A nőknek csakugyan folytonos szálka vala a kis Tivadar. Lucza asszony, ki előtt, volt férjének, a triangulumos, medvebőrös és ezüst gombos kapusnak, csak a kapu alatt volt önálló akaratja, lakában pedig csak az nem történt meg, mit ő akart, miért is végre jobbnak látta nem akarni semmit – nehezen szivelte Tivadarkában, a gyermekszobai uralom megoszlását, és ápolási gond szaporodtát, s még kevésbbé türheté az idegen gyermek létezési titkát, ő, ki ellensége vala minden titoknak, s annak, ha tudomására jött, – pedig alkalmasint birtokába tudta ejteni, négy mérföldnyi körben az egész vidék titkát – siet-