Oldal:András Fáy - Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus 1855.pdf/120

A lap nincsen korrektúrázva


VI. FEJEZET.

___

A komapipa.

A mint a férfiak szobájokba vonultak, Ambrust kárvallottnak bús mogorvaságában lelték a folyosón. Neki nagybecsü fetise volt a pipája, bút, gondot oszlató taliszmánja, munkásságának fő fő-tényezője, nélküle mogorva unalomban vesztegeltek órái. Még Avar tréfái is, csak savanyu mosolyt birtak most ajkára vonni.

Szánom az istenadtát, mond Avar, a mint a szobába értek, s Avar kedvencz játékához, ostáblán a hosszu puffhoz ültek; míg lejár poenitentiája pipavágyban hal el; miként honvágyban a svajczi!

Jávornak is megesett szive a böjtölőn; de