Oldal:Afizikaelemei00roitgoog.djvu/328

A lap nincsen korrektúrázva


Hasonlóképen taszítja egymást két üvegpálczika, melyeket egyazon módon dörzsöltünk meg; erről könnyen meggyőződhetünk, ha az egyiket a két szálon függő gamóba a golyós sellakpálcza belyébe teszszük, a másikat pedig hozzája közelitjük. Ugyanilyen módon eljárva, két pecsétviaszpálcza, két kénpálcza, két ebonitpálcza stb. szintén taszitja egymást.

Ugyanígy, ha egyazon vezetőnek részei egymáshoz képest elmozdulhatnak, mindig el fognak egymástól távolodni, valahányszor ezt a vezetőt megelektromozzuk. Erről könnyen meggyőződhetünk az aranylemezes elektroszkop (631. ábra) segitségével. Az a és b aranylemezek a C üvegharang alatt fel vannak függesztve, mely őket a légáramlástól megóvja, és az ebonitdugón keresztülmenő BB' fémpálczával egyetemben a földtől elszigetelt vezetőt alkotnak.

308. Két elektromozott test azonban nem mindig taszitja egymást. Ha ugyanis ugyanazzal a flanellel pecsétviaszt és üveget dörzsölünk, ezek vonzzák egymást.

Azt kell tehát következtetnünk, hogy egymástól különböző két elektromos állapot ébreszthető, b ennek megfelelöleg kétféle elektromosságot különböztetünk meg : üveg- és gyantaelektromosságot.

Minthogy egyazon test különböző esetekben dörzsölés révén úgy az egyik, mint a másik elektromos állapotot felveheti, ez az elnevezés nem megfelelő s azért jelenleg a két elektromos állapotot inkább pozitív és negatív elnevezéssel szokták egymástól megkülönböztetni, abban állapodván meg, hogy a gyapjú az üveget pozitív elektromossá, a gyantát pedig negatív elektromossá teszi.

Egyenlő nevüleg elektromozott testek taszitják, különböző nevűleg elektromozottak pedig vonzzák egymást.