Oldal:A Magyar Tudós Társaság évkönyvei 2. kötet 1835.djvu/279

A lap nincsen korrektúrázva


VII.
A' kög négyszegítéséről [1])

A' mathesis már több mint két ezer év óta dicsekszik semmi más tudománytól el nem ért nyilvánságával; vannak mindazáltal nehézségei

  1. Quadratura circuli. Kög annyi, mint latinul circulus; különboztelés végett a' kör szótól, melly annyi, mint peripheria circuli. Határozottság a' műszó' egyik főtulajdona: nem látszék tehát czéliránytalannak az elavult kög szót feléleszteni; annál is inkább, mivel illy értelemben ott áll Molnár Albertnél, Pápai Paris Ferencznél, Szabó Dávidnál; így él vele Lippai : „Gyümölcsös kert. Bécsb. MDCLXVII" a' 130 lap., Dugonics tudákossága második darabjában; ajánlja Boldogréti Vig László: „Versegi megfogyatkozott okoskodása" a' 210 lap. így: „Megvagyon Pápai Paris Ferencznél a' kög azon jelentéssel: circulus. Megegyez ebben velünk, egyéb tudományokon kivül a' földmérésben is járatos arabs nemzet, él azzal ige' képében is. Mért nem vehetnők fel saját szavunkat ezen egyező szokásból?", hasonlót tanácsol Pápai Sámuel „a' Magyar Literatura' esmérete" 274. lap., sőt Révai (Elaboratior Grammatica Hung. Pest. MDCCCVI. Vol. I. a' 434. lap.) példa gyanánt él vele a' szóragasztásban. Bárcsak szebben hangzanék, hogy erre nézve is lehelne ajánlani.