Oldal:A Magyar Természettudományi Társulat évkönyvei 3. kötet 1857.djvu/261

A lap nincsen korrektúrázva


1854. Sept. 28. A sziget hossza 400 — (= 160 öl); szélessége 65 lépés (= 26 öl).

A dunavizállás 4' 6" 9'".

1856. November 16. A hossza 700 — (= 284 öl); szélessége 146 lépés (= 57 öl).

A dunavizállás 4' 1" 9"'. [1])

Másod izben tehát csaknem kétszer oly hosszú, és több mint kétszer oly széles volt a fold területe, noha a viz csak öt hüvelykkel állott alantabb.

  1. A budai cs. kir. építészeti hivatal jegyezése szerint. — Szabó.