Istenes élet regulái

Istenes élet regulái
szerző: Tíz-sorosok mestere

Dicséretes az ember
 Istennek előtte,
 Ki Urának Istenének
 Tudja akaratját,
Melyet meg nem tudhatunk
 És nem idvezülhetünk,
 Ha meg nem tanoljuk
Az tíz parancsolatokat,
 Kit kiada Úr Isten
 Moises prófétának:

Egy Istent higgy; hejában
 Nevét ne emléhed;
 Innepet ülj; atyádat
 Anyádat tiszteljed;
Ne ölj; soha ne orozz;
 Testi bűnt eltávoztass;
 Hamis tanú ne légy;
Más embernek jószágát;
 Feleségét, leányát
 Bűnre ne kévánjad.

Akarunk-é bémenni
 Fényes menyországba?
 Tartsunk parancsolatot
 Ez gyarló velágban,
Sirassuk meg bűneinket,
 Távoztassuk azokat:
 Minden kétség nélkül
Megyünk örök életben,
 Megigérte Úr Isten
 Jézus Krisztus amen.

Hét halálos bűnöket
 Tudjuk távoztatni,
 Ha melyikben vétkezünk,
 Tanoljuk meggyónni:
Első gonosz kevélség;
 Fesvénség; haragosság;
 Testi fajtalanság;
Torkosság; és irigység;
 Hetedik és utolsó
 Jóra való restség.

Piros rózsát ha szednek
 Pünköst idejében,
 Miként annak illatja
 Esmeg vigasztalja:
Ígyen Urunk Jézusnak
 Öt mély sebét gondolván,
 Keresztfán függesztvén,
Vigasztalja szívünket,
 Oltalmazja lelkünket
 Örök kárhozattól.

Gyenge rózsa meghervad,
 Mikor hévség éri:
 Szíz Mária hervada
 Szent keresztfa alatt,
Kiről megemlékezzünk,
 Róla ne feledkezzünk,
 Mert ez leszen nékünk
Halálunknak idején
 Szent fiának előtte
 Bizon reménségünk.

Öt érzékenységeket
 Retesz alatt tartsuk,
 Hogy ezeknek ablakán
 Ne hasson mireánk,
Mi lelkünknek halálát,
 Miként mongya próféta,
 Az szent Jeremiás,
Engesztelvén a népet,
 Hogy reájok ment vala
 Az öt ablakokról.

Ez ablakok nem egyebek,
 Kiről szól próféta,
 Csak az érzékenységek,
 Kiket jól őrizzünk:
Első látás; más hallás;
 Harmadik illatozás;
 Negyedik az ízlés;
Ötödik és utolsó,
 Kit mind tellyes testünk tart,
 Az gonosz illetés.

ForrásSzerkesztés

Három veréb hat szemmel, szerk. Weöres Sándor, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 60-61. o.