Hou Hanshu 88 - 27. fejezet

← Hou Hanshu 88 - 26. fejezetKésői Han történelem - Nyugati régió - 88. könyv - 27. fejezet
szerző: Ban Gu, fordító: Fan Ye alapján John E. Hill © 2003 fordítása szerint a szerző
Hou Hanshu 88 - 28. fejezet →

Távoli (Északi) Jushi törzs (27. fejezet) Szerkesztés

 
A Wusun törzs az i.e. II századból.

Az távoliak uralkodója a Wutu völgyben él, 210 km-re a Segédtiszti hivatalnoktól, valamint 4.000 km-re Luoyang-tól. 4.000 háztartás felett uralkodik, 15.000 lakossal és 3.000-nél is több hadra fogható férfival. A Közeli[1] és Távoli Jushi[2] törzsek, a Keleti Qiemi[3], Beilu, Pulei[4] és Yizhi[5] alkotja a Jushi-k hat tartományát. Északon a Xiongnu törzsekkel határosak. A Közeli törzsek nyugati irányba az Északi útvonalon keresztül kapcsolatba állnak a Yanqi[6]-kal. A Távoliak a Wusun[7]-okkal állnak hasonlóan kapcsolatba nyugattal.

A huszonegyedik jainwu évben [i.sz. 45] az uralkodó Shanshan[8] és Yanqi uralkodóival együtt elküldték fiaikat, hogy a császár szolgálatába álljanak. Guangwu császár visszaküldte őket, majd ezt követően behódoltak és csatlakoztak a Xiongnu-khoz.

A tizenhatodik yongbing évben [i.sz. 73] Ming császár uralkodása alatt, a Han-ok elfoglalták Yiwu[9]-t, így újra kapcsolatba tudtak kerülni a Nyugati régióval. Ezt követően Jushi tartomány újra a Birodalom alá kezdett tartozni, de a Xiongnu-k katonáikkal megtámadták őket, miután ismét meghosszabbították a hódoltságukat az északi vad törzseknek.

A második yongyuan évben [i.sz. 90] He császár uralkodása alatt, Dou Xian Vezér parancsnok meghódította a Xiongnu-kat. Jushi-t a terror fenyegette. Mind a Közeli, mind a Távoli Jushi uralkodó elküldte egy-egy fiát felajánlásként, hogy a császár szolgálatába álljanak. Rangot és címet, aranyat és hosszú tekercsnyi selymet adományoztak mindkét uralkodónak.

A nyolcadik évben [i.sz. 96] Suo Yun Katonai felügyelő lemondatta Zhuo Di-t a Távoli törzsek uralkodóját és a Xi Zhi-t, a Xiongnu barbárok hódító hercegét emelte a trónra. Zhuo Di megharagudott, hogy a Közeli Jushi uralkodó elárulta őt, és egy támadó offenzívával megtorolta Wei Beida-t, a Közeli Jushi uralkodót. Elrabolta a feleségét és a fiát.

A következő évben [i.sz. 97] a Han-ok utasították a Segédtiszti hivatalnokot Wang Li-t, hogy vezényelje a hat parancsnokság katonáit egy hadjárat indítására Liangzhou-hoz, és még 20.000 Qiang és Hu-t, hogy felkutassák Zhuo Di-t. Több, mint 1.000 barbárt mészároltak le. Zhuo Di a Xiongnu-k területein keresett menedéket, de a Han sereg követte, megtámadta és lefejezte őt. Nong Qi-t Zhuo Di öccsét nevezték ki uralkodónak.

Az első yongning évben [i.sz. 120] a Közeli törzsek uralkodója Jun Jiu és anyja Sha Ma fellázadt. Megölték a Helyi Parancsnokot, aki azért érkezett, hogy kezébe vegye Dunhuang[10] dolgait. A negyedik yenguang évben [i.sz. 125] An császár uralkodása alatt Ban Yong Segédtiszti Hivatalnok megtámadta Jun Jiu-t, fölényesen legyőzte és lefejezte őt.

Az első yongjian évben [i.sz. 126] Shun császár uralkodása alatt Ban Yong a Távoli törzsek uralkodó – Nong Qi – fiait, Jia Tenu, Ba Hua és másokat irányítva hadjáratot indított, hogy néhány elit katonával együtt megtámadta az Északi barbárok Huyan Khán-ját és legyőzze őt. Ban Yong Jai Tenu-t nevezte ki a Távoli törzsek uralkodójának. Ba Hua pedig a „Han-okkal szövetséges Távoli Jushi törzsek hercege” címet kapta.

A harmadik yangjia év nyarán [i.sz. 134] Jushi Távoli törzseinek Parancsnoksága Jia Tenu-t és 1.500 férfit vezényelt a Changwulu völgybe, hogy csatlakozzanak az Északi Xiongnu-k elleni támadáshoz. Megsemmisítették a sátraikat, lakhelyeiket és több száz férfit lefejezetek. Elrabolták a Khán [San-Yü] anyját, vejét és több száz másik nőt. Több 100.000 ökröt és bárányt, több ezer szekeret, hatalmas mennyiségű fegyvert és egyéb dolgot vettek el.

A negyedik év tavaszán [i.sz. 135] az Északi Xiongnu-k Huyan Khánja hadsereget vezényelt, hogy elfoglalja a Távoli Jushi törzsek területeit. Mivel a Jushi-k hat tartománya határos volt az Északi barbár törzsszövetséggel és védték a Nyugati régiót, a császár utasította Dunhuang kormányzóját, hogy küldjön csapatokat az összes tartományból, valamint a Yumen Kapu Kapitányát, Yiwu parancsnokát, összesen 6.200 lovas harcost, hogy Leshan (Le Mountain) mellett rajtaütéses támadást indítsanak az Északi barbárok ellen. A birodalmi sereg nem járt sikerrel. Ősszel Huyan khán 2.000 fős sereggel ismét megtámadta a Távoli Jushi törzset és legyőzte őket.

Az első yuanjia évben [i.sz. 151] a Huyan khán 3.000 lovas vezetett Yiwu elfoglalására.Yiwu parancsnoka Mao Kai 500 tisztet és katonát küldött a Pulei-tóészaki részére. Megtalálták a Huyan khánt, de végül mind megölték. Ezt követően a Huyan khán megtámadta a Yiwu város védőit.

Nyáron, Dunhuang kormányzóját Da parancsnokot vezényelték Yiwu megmentésére 4.000 tiszt és sereg élén, amit Jiuquan, Zhangye, és más alattvaló tartományból toboroztak újjá. Elhagyta a határ menti területeket és a Pulei tavakhoz ért, de Huyan khánt figyelmeztették az érkezésére és addigra visszavonult. A birodalmi sereg nem tudta megtámadni és végül visszatértek.

Az első yongxing évben [i.sz. 153] a Távoli Jushi törzsek uralkodójának – Aluoduo – valamint a Katonai felügyelők parancsnokának – Yan Hao – nézeteltérése támadt. Az uralkodó megharagudott és ellenszegült. Ostrom alá vette és megtámadta Qiegu város termőföld területeit, megölve és megsebesítve több tisztet és férfit. Tan Zhe a Távoli törzsek kapitánya a hátramaradt embereket Aluoduo ellen lázadásra vezette és a birodalmi tisztekhez járult, hogy csatlakozzon hozzájuk. Aluoduo sebtében kimenekítette anyját, feleségét és gyermekét és száznál is több lovas katonával elmenekült az Északi Xiongnu-khoz. Song Liang Dunhuang kormányzója Bei Jun-t a Távoli Jushi-k volt királyának – Jun Jiu – fiát nevezte ki a Távoli törzsek uralkodójának, aki szövetségese volt a birodalmi tanácsnak.

Később Aluoduo visszatért a Xiongnu-k közül és harcba szállt Bei Jun-nal a tartomány irányításáért. Alig néhány ember támogatta őt. Yan Xiang Katonai felügyelőt aggodalommal töltötte el, hogy Aluoduo arra sarkalja az északi barbárokat, hogy keltsenek zavargásokat a Nyugati régióban. Ezért arról tájékoztatta, hogy kinevezi ismét uralkodónak. Aluoduo ezek után csatlakozott Yan Xiang-hoz. Yan Xiang elvette a címet és rangot Bei Jun-tól és oda adományozta Aluoduo-nak, és uralkodónak nevezte ki őt.

Ugyanúgy, mint korábban Bei Jun-t Dunhuang vitték. 300 sátornyi embert adtak az irányítása alá a Távoli törzsekből, akik védelmezték a határokat, hogy jövedelem forrásként szolgáljanak neki, ahogy a háztartások a Birodalomban tették.

Hivatkozások Szerkesztés

  1. 車師 [Jūshī] – Csüsi törzs. A mai Turfan (Turpan)-tól nyugatra eső (8,3 km) Yarkhoto környékén éltek a Bogda-san déli oldalán elterülő területen, melyet a birodalomban Közeli Jushi földeknek neveztek.
  2. 金滿城 [Ch’in-man] – Guchen (Jimsar/Jimasa/Jinman) közeli város, a Bogda-san hegység északi oldalán. A birodalomban a Távoli Csüsi néven emlegették az itt lakó népet.
  3. 東且彌 [Ch’ieh-mi] – Csümi törzs. A Barkol tavaknál a mai mongol határnál.
  4. 蒲類 [P’u-lei] – A Barkol-tó környéki törzs. A Tien-san hegység keleti láncai a Bogda-san hegység vonulatiban folytatódnak, a mai Mongol határ alatt.
  5. 移支 [I-chih] – A hat Csüsi törzs egyike. A Xiongnu törzsek által kitelepített törzsek helyére települtek be.
  6. 焉耆 [Yen-ch’i] – Karashahr (Karaxahr), a Boszten (Bagraksz) tónál.
  7. 烏孫 [Wu-sun] – Gansu, (Gansu). Félnomád törzs Gansu közelében. A Xiongnu törzsek támadása után az Iszik-köl és az Ili folyó közé menekültek.
  8. 鄯善 [Shan-shan] – Sansan, (Charklik). A Lop Nór sivatagos területei, valamint egy hasonló nevű város Turfan közelében.
  9. 伊吾 [Hāmì] – A mai Kumul (Qumul) városa.
  10. 敦煌 [Dūnhuáng] – Tunhuang, (Dunhuang). A selyemút legutolsó állomása a Han birodalmon belül, a közelben falak védték a birodalmat.

Források Szerkesztés