ismeretlen cím, modern címe: Gilgames és Agga
ismeretlen sumer író
i. e. 20. század

Eredeti szöveg Szerkesztés

1 lu2 kig2-gi4-a ag-ga dumu en-me-barag-ge4-si-ke4
2 kiški-ta Dgilgameš2 unugki-še3 mu-un-ši-re7-eš
3 Dgilgameš2 igi ab-ba iriki-na-še3
4 inim ba-an-gar inim i3-kig2-kig2-e
5 tul2 til-le-da tul2 kalam til-til-le-da
6 tul2 nig2-ban3-da kalam til-til-le-da
7 tul2 buru3-da eš2-la2 til-til-le-da
8 e2 kiški-še3 gu2 nam-ba-an-ga2-ga2-an-de3-en gištukul nam-ba-an-sig3-ge-en-de3-en (alt.: ga-am3-ma-ig3-ge-en-de3-en)
9 unken gar-ra ab-ba iri-na-ka
10 Dgilgameš2 mu-na-ni-ib-gi4-gi4
11 tul2 til-le-da tul2 kalam til-til-le-da
12 tul2 nig2-ban3-da kalam til-til-le-da
13 tul2 buru3-da eš2-la2 til-til-le-da
14 e2 kiški-še3 gu2 ga-am3-ga2-ga2-an-de3-en gištukul nam-ba-sig3-ge-en-de3-en (alt.: gu2 nam-ba-ga2-ga2-an-de3-en [gištukul] ga-am3-ma-sig3-ge-en-de3-en)
15 Dgilgameš2 en kul-aba4ki-a-ke4
16 Dinana-ra nir gal2-la-e
17 inim ab-ba iri-na-ke4 šag4-še3 nu-mu-na-gid2
18 kam-ma-še3 Dgilgameš2 (alt.: en kul-aba4ki-a-ke4) igi guruš iriki-na-še3
19 inim ba-an-gar inim i3-kig2-kig2-e
20 tul2 til-le-da tul2 kalam til-til-le-da
21 tul2 nig2-ban3-da kalam til-til-le-da
22 tul2 buru3-da eš2-la2 til-til-le-da
23 e2 kiški-še3 gu2 nam-ba-an-gar-re-en-ze2-en gištukul nam-ba-an-sig3-ge-en-ze2-en (alt.: gu2 /nam-ba-ga2-ga2-an-de3\-[en] /giš\tukul ga-am3-ma-sig3-/ge-en-de3-en\)
24 unken gar-ra guruš iriki-na-ka Dgilgameš2 mu-na-ni-ib-gi4-gi4
25 gub-gub-bu-de3 tuš-tuš-u3-de3
26 dumu lugal-la da ri-e-de3
27 zib2 anše dab5-dab5-be2-e-de3
28 a-ba zi-bi mu-un-tuku-e-še
29 e2 kiški-še3 gu2 nam-ba-an-gar-re-en-ze2-en gištukul nam-ba-an-sig3-ge-en-de3-en
30 unugki giš-kig2-ti digir-re-e-ne-ke4
31 e2-an-na e2 an-ta ed3-de3
32 digir gal-gal-e-ne me-dim2-bi ba-an-ak-eš-am3
33 bad3 gal bad3 an-ne2 ki us2-sa (alt.: muru9 ki us2-sa-a-ba)
34 ki-tuš mah an-ne2 gar-ra-ni (alt.: gar-ra-a-ba)
35 sag mu-e-sig10 za-e lugal ur-sag-bi
36 sag lum-lum nun an-ne2 ki ag2
37 du-a-ni-ta a-gin7 ni2 ba-an-teg3
38 erin2-bi al-tur a-ga-bi-ta al-bir-re
39 lu2-be2-ne igi nu-mu-un-da-ru-gu2-uš
40 ud-bi-a Dgilgameš2 en kul-aba4ki-ke4
41 inim guruš iri-na-še3 šag4-ga-ni an-hul2 ur5-ra-ni ba-an-zalag
42 šubur-a-ni en-ki-du10-ra gu3 mu-na-de2-e
43 ne-še3 giššu-kar2 a2 me3 sa he2-em-mi-gi4
44 gištukul me3 a2-zu-še3 he2-em-mi-gi4
45 ni2 gal me-lem4-ma he2-em-dim2-dim2-e
46 e-ne du-a-ni-ta ni2 gal-gu10 he2-eb-šu2
47 dim2-ma-ni he2-suh3 galga-a-ni he2-bir-re
48 ud nu5-am3 ud nu10-am3
49 ag-ga dumu en-me-barag-ge4-si-ke4 unugki zag-ga ba-an-dab5-be2-eš
50 unugki-ga dim2-ma-bi ba-an-suh3
51 Dgilgameš2 en kul-aba4ki-ke4
52 ur-sag-be2-ne-er gu3 mu-ne-de2-e
53 ur-sag-gu10-ne igi mu-un-suh-suh-u3-ne (alt.: zag3-zag3-en-ze2-en)
54 šag4-tuku he2-en-zi-zi-i ag-ga-še3 ga-an-ši-gen (alt.: ga-an-gi4)
55 BIR.HUR-tur-ra lu2-sag lugal-a-ni
56 lugal-a-ni-ir za3-mi2 mu-un-na-ab-be2
57 (lugal-gu10?) ge26-e ag-ga-še3 ga-an-ši-gen (alt.: /ga\-na-gud-gu4-ud)
58 dim2-ma-ni he2-suh3 galga-a-ni he2-bir-re
59 BIR.HUR-tur-ra abul-la ba-ra-ed2
60 BIR.HUR-tur-ra abul-la ed2-da-ni
61 ka2 abul-la-ka mu-ni-in-dab5-be2-eš
62 BIR.HUR-tur-ra sukuḫ-ra2-ni mu-ni-in-kum-kum-ne
63 igi ag-ga-še3 mu-ni-in-teg3?
64 ag-ga-še3 gu3 mu-na-de2-e
65 inim-ma-ni nu-un-til zabar-dab5 unugki-ga-ke4 bad3-še3 im-me-ed3-de3
66 bad3-da gu2-na im-ma-an-la2
67 ag-ga igi im-ma-ni-in-du8
68 BIR.HUR-tur-re gu3 mu-na-de2-e
69 arad2 lu2-še lugal-zu-u3
70 lu2-še lugal-gu10 in-nu
71 /lu2\-še lugal-gu10 he2-me-a
72 sag-ki huš-a-ni he2-me-a
73 igi alim-ma-ka-ni he2-me-a
74 sun4! na4za-gin3-na-ka-a-ni he2-me-a
75 šu-si sag9-ga-ni he2-me-a
76 šar2-ra la-ba-an-šub-bu-uš šar2-ra la-ba-an-zig3-ge-eš
77 šar2-ra sahar-ra la-ba-an-da-šar2-re-eš
78 kur-kur du3-a-bi la-ba-an-da-šu2-a
79 ka ma-da-ka sahar-ra la-ba-da-an-si
80 si gišma2-gur8-ra-ka la-ba-ra-an-kud
81 ag-ga lugal kiški-a šag4 erin2-na-ka-ni šaga-a la-ba-ni-in-ak
82 mu-ni-ib-ra-ra-ne mu-ni-ib-sig3-sig3-ge-ne
83 BIR.HUR-tur-re sukuḫ-ra2-ni mu-ni-in-kum-kum-ne
84 eger zabar-dab5 unugki-ga-ke4 Dgilgameš2 bad3-še3 im-me-ed3-de3
85 ab-ba di4-di4-la2 kul-aba4ki-a-ke4 me-lem4 bi2-ib-šu2-šu2
86 guruš unugki-ga-ke4 gištukul me3 a2-ne-ne bi2-in-si
87 gišig abul-la-ka sila-ba bi2-in-gub
88 en-ki-du10 abul-la dili ba-ra-ed2
89 Dgilgameš2 bad3-da gu2-na im-ma-an-la2
90 igi bar-re-da-ni ag-ga igi ba-ni-in-du8
91 arad2 lu2-še lugal-zu-u3
92 lu2-še lugal-gu10 i3-me-a
93 bi2-in-dug4-ga-gin7-nam
94 šar2-ra ba-an-šub-bu-uš šar2-ra ba-an-zig3-ge-eš
95 šar2-ra sahar-ra ba-an-da-šar2-re-eš
96 kur-kur du3-a-bi ba-an-da-šu2-am3
97 ka ma-da-ka sahar-ra ba-da-an-si
98 si gišma2-gur8-ra-ke4 ba-/ra-an-kud\
99 ag-ga lugal kiški-a šag4 erin2-na-ka-ni šaga-a ba-ni-in-ak
(99A /guruš\ unugki-ga-ke4 erin2-bi ḫ-/a\ ḫ /ba?\ ḫ)
100 Dgilgameš2 en kul-aba4ki-ke4
101 ag-ga-a gu3 mu-na-de2-e (alt.: [ag]-ga-aš sa2 mu-na-ni!-/ib-be2\)
102 ag-ga ugula-gu10 ag-ga nu-banda3-gu10
(102A[ag]-ga ensi2-gu10 ag-ga /šagina-gu10\)
103 ag-ga šagina erin2-na-gu10
104 ag-ga zi ma-/an-šum2\ ag-ga nam-til3 ma-an-šum2
105 ag-ga lu2 kar-ra ur2-ra bi2-in-tum2-mu
106 ag-ga mušen kar-ra še bi2-ib-si-si
107 unugki giš-kig2-ti digir-re-e-ne-ke4
108 bad3 gal bad3 an-ne2 ki us2-sa (alt.: muru9 ki us2-/sa-a-ba\)
109 ki-tuš mah an-ne2 gar-ra-ni (alt.: /gar-ra\-[a]-/ba\)
110 sag mu-sig10 za-e lugal ur-sag-bi (alt.: šu-gu10 /im-mi-ib-gi4\)
111 sag lum-lum nun an-ne2 ki ag2
112 igi dutu-še3 šu ud-bi-ta e-ra-an-gi4
113 ag-ga kiški-še3 šu ba-ni-in-ba (alt.: ba-ni-in-bar)
114 Dgilgameš2 en kul-aba4ki-a-ke4
115 za3-mi2-zu dug3-ga-am3

Fordítás Szerkesztés

1-8 Enmebarageszi fia, Agga követei Kisből jöttek Gilgameshez Urukba. Gilgames előterjesztette az ügyet városának idősebbjei előtt, óvatosan választja meg szavait: „A kutak elkészültek, az Ország sok kútja már befejezett; Az Ország sekély kútjai elkészült már, azok a kutak kimélyítettek és a felhúzó kitöltéshez igazított. Nem hódolunk Kis házának! {Nem verjük le fegyverekkel?} {Sújtsuk azt fegyverekkel!}”

9-14 Az összehívott gyűlésben, városának idősebbjei válaszoltak Gilgamesnek: „A kutak valóban elkészültek, az Ország sok kútja már befejezett; Az Ország sekély kútjai már elkészültek, azok a kutak kimélyítettek és a felhúzó kitöltéshez igazított. {Így mi nem hódulunk be Kis házának. Mi nem verjük le fegyverekkel!} {Így mi nem hódolunk be Kis házának? Nem verjük le fegyverekkel?}”

15-23 Gilgames, Kulaba ura bizalmát Inannába veti, nem vette komolyan városa idősebbjeinek tanácsát. Gilgames {Kulaba ura} újra előterjesztette az ügyet, ezúttal városának erős férfiai előtt, óvatosan választja meg szavait: „A kutak elkészültek, az Ország sok kútja már befejezett; Az Ország sekély kútjai elkészültek már, azok a kutak kimélyítettek és a felhúzóik a töltéshez igazítottak. {Ezelőtt soha nem hódoltatok Kis házának. Nem veritek le fegyverekkel? (Nem kellene azt nektek fegyverekkel leverni?} {Mi nem hódolunk be Kis házának. Sújtsuk azt fegyverekkel!}”

24-29 Az összehívott gyűlésben, városának harcos (fiatal) férfiai válaszoltak Gilgamesnek: „Itt állunk engedelmesen és ülünk érdeklődéssel, a király fiát kísérjük és örökké fogjuk a szamár gyeplőjét – Kinek van ennyi lélegzete?” – ahogy szokás mondani. „Ti, idős férfiak (vének), nem kellene meghódolni Kis házának! Mi fiatal férfiak (harcosok) ne verjük azt le fegyverekkel?”

30-39 A nagy istenek készítették Uruk alapjait, az Istenek keze munkája és a mennyből alászállt Éanna, a ház. Te ügyelsz {a nagy bástyára, a nagy bástyára amit Anu alapozott} {annak nagy bástyája, felhők pihenője a földön}, a fenséges lakóhely, amit Anu alapított. Te vagy annak királya és harcosa, egy gazdag ember, Anu szeretett hercege. Mikor Agga jön, mennyi rettegést fog tapasztalni! Hogy hadserege kicsi és hátul szétszórt. Annak emberei képtelenek lesznek szembekerülni velünk.

40-47 Akkor Gilgames, Kulaba ura, megörült a városának erős embereitől kapott tanácsnak és felderült a lelke. Szólította szolgáját, Enkidut: „Ezért gyerünk, a fegyvereket, a csata fegyvereit legyenek készen gyorsan. Hagyd a csatabuzogányt, hogy visszatérjen a te oldaladra. Ők nagy rémületet és fényességet kelthetnek. Amikor ő jön, az én nagy rettenetességem lefogja győzni őt. Gondolkodása zavarodottá válik és az ítélőképessége összezavarodik.

48-54 Nem öt, nem tíz nap telt el, amikor Agga, Enmebarageszi fia megostromolta Urukot az ő embereivel. Uruk összezavarodott. Gilgames, Kulaba ura, megszólította Uruk harcosait: „{Harcosaim, lesz választás} {Harcosaim, válasszatok!} Gyerünk valaki önkéntes bátorsággal” {„Elmegyek Aggához”} {és elküldöm őt Aggához}.

55-58 Birhartura, az ő királyi őre, csodálattal beszélt az ő királyához: „{Királyom} én el-{megyek} {megy büszkén(?)} Aggához, úgy hogy a gondolkodása zavarodottá válik és az ítélőképessége összezavarodik.

59-69 Birhartura kiment át a városkapun. Rögtön amint kiment, át a városkapun ők elfogták a kapu bejáratánál, és akkor hosszan ütötték Birhartura testét. Megérkezett Agga színe elé és aztán beszélt hozzá. Mielőtt befejezte a beszédet, egy tiszt Urukból felmászott a bástyára és kihajolt át a bástyán. Agga látta és szólt Birharturához: „Rabszolga, az a férfi a királyod?”

70-81 „Az a férfi nem az én királyom! Hogy lenne az a férfi az én királyom, hogy lenne az az ő dühös szemöldöke, azok hogy lennék az ő bölény szemei, hogy lenne az ő lapis lazuli szakálla, azok hogy lennének az ő finom ujjai, őt nem hangolná le a tömeg, őt nem izgatná fel(?) a tömeg, a sokaság nem piszkítaná be porral, nem lenne minden nemzet legyőzött, az ország csatornáinak torkolatai nem telnének meg hordalékkal, a bárkák orra nem lenne törött és ő nem ragadná meg Aggát, Kis királyát, hogy foglyul ejtse saját seregének közepében?”

82-89 Megütötték őt, megverték őt. Hosszan ütötték Birhartura ép testét. Gilgames felmászott a bástyára az uruki tiszt után. Az ő ragyogása elárasztotta Kulaba fiataljait és öregjeit. Felfegyverezte Uruk erős testű férfiait csatabuzogánnyal és odaállította azokat a töltés útjára a városkapu ajtajánál. Csak Enkidu ment ki, át a városkapun. Gilgames kihajolt, át a bástyán. Agga felnézett, szemügyre vette őt: „Rabszolga, az a férfi a királyod?”

92-99 „Az a férfi valóban az én királyom.” Ahogy mondta: Gilgames levetette a tömeget, kiemelkedett a tömegből, a sokaság maszatos volt a portól, minden nemzetet legyőzött, az Ország csatornáinak torkolatai iszappal töltődtek (fel?), a bárkák orra törött volt és ő megragadta Aggát, Kis királyát, foglyul ejtette saját hadseregének közepén. {Uruk erős testű férfiai ... azt a hadsereget.}

100-106 Gilgames, Kulaba ura {beszélt} {egészen közelről} Aggához: „Agga, felügyelőm, Agga, én hadnagyom {Agga, én kormányzóm, Agga én parancsnokom} Agga hadsereg parancsnokom! Agga lélegzetet adtál nekem, Agga életet adtál nekem: Agga tartottál mint menekültet az ő megragadásában, Aga gondoskodtál a menekülő madárról gabonával.”

107-113 {(Az erős testű (harcos) férfiak hangosan üdvözölték Gilgamest:) „Te ügyelsz Urukra, az istenek keze munkájára, a nagy bástyára, a bástyára, amit Anu alapozott, a fenséges lakóhelyre, melyet Anu alapított. Te vagy annak királya és harcosa, egy gazdag ember, egy herceg, Anu kedveltje.” (Gilgames megszólította Aggát:) „Utu előtt a te korábbi jóindulatod ezennel neked visszafizettetett.”} {„Én ügyelek Urukra, az istenek keze munkájára, annak nagy bástyájára, a felhők pihenőhelyére a földön, annak fenséges lakóhelyére amit Anu alapított. A város visszafizeti a jóindulatot ami megmutatkozott felém. Utu előtt, a te korábbi jóindulatod ezennel visszafizettetett.”} Szabaddá tette Agát, hogy menjen Kisbe.

114-115 Ó, Gilgames, Kulaba ura, édes dícsőíteni téged.

Forrás Szerkesztés