A két dúsgazdag

A két dúsgazdag (Költemények prózában)
szerző: Ivan Szergejevics Turgenyev, fordító: Csopey László

Valahányszor magasztalják előttem a gazdag Rothschildot, a ki óriási jövedelmeiből ezreket fordit gyermeknevelésre, betegek ápolására és az elaggottak gondozására, — én dicsőitem őt és meghódolok előtte.

De azért minden dicsőitésem és hódolatom mellett sem feledhetem el a pórcsaládot, mely leroskadással fenyegető házába fogadta rokonuk árva lánykáját.

— Ha magunkhoz veszszük Katiczát, — mondja az asszony,— ráköltjük utolsó fillérünket, nem lesz min sót venni, hogy megsózzuk ételünket

— Se baj megeszszük sótalanul, — felelé a férje.

Oh be távol van Rothschild e pórembertől!